สวย ชัด ทุกมุมมองด้วย
IN NET

มุ้งลวดชนิดไพรเวซี่ เคลือบนาโนสแตนเลส
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอซเตอร์ที่เคลือบผิวด้วยสแตนเลส ทำให้ด้านนอกมีสีเงิน สะท้อนแสงเพิ่มความเป็นส่วนตัว ด้านในมีสีดำทำให้ไม่บดบังวิว เห็นด้านนอกชัดเจน โดยบริษัท Nissho INC ที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เป็นเจ้าแรกที่นำสินค้ามาสู่ลูกค้าในประเทศไทย

ปัญหา

ที่พบเจอของ
มุ้งลวดทั่วไป

 • ฝุ่นเกาะและบดบังวิวด้านนอก

 • ทําความสะอาดได้ยากและลําบาก

 • ขอบบานมุ้งหนาดูเทอะทะไม่สวยงาม

 • ขอบมุ้งมีช่องหรือรูทําให้แมลงสามารถเข้ามาได้

 • รางมุ้งสูงเกะกะทําให้สะดุดง่าย

คุณสมบัติพิเศษ

 • สกปรก
  เป็นรอยฉีก
  ขาดได้ยาก !

  เมื่อไม่ได้ใช้ก็ม้วนเก็บ จึงไม่สกปรกและเสื่อมสภาพได้ยาก ใช้ได้ทนทานยาวนาน ถึงแม้จะสกปรกก็สามารถเช็ดทําความสะอาดภายในภายนอกได้ เพียงแค่ใช้น้ําเช็ด
 • มองเห็นวิว
  ภายนอกชัดเจน !

  ตอนไม่เปิดหน้าต่างมุ้งลวดจะม้วนเก็บอยู่ในกล่อง จึงทำให้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่ ตัวบานของมุ้งก็ติดตั้งเรียบเนียนไปกับขอบหน้าต่าง โดยใช้ความกว้างเพียง 54 มม.
 • มุ้งลวดชนิดไพรเวซ
  เป็นสินค้ามาตรฐาน
  (เคลือบนาโนสแตนเลส)

  • มุ้งทํามาจากเส้นใยโพลีเอสเทอรีนที่เคลือบผิวด้วยสแตนเลส ทำให้ในช่วงเวลากลางวันเมื่อทําการสะท้อนกับแสงแดดที่มาตกกระทบมุ้ง ทำให้ด้านนอกมองเข้ามาได้ยากจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องความเป็นส่วนตัว
  • ด้านในมุ้งเป็นสีดํา ทําให้มองเห็นด้านนอกและวิวทิวทัศน์ได้ชัดราวกับว่าไม่มีมุ้งติดอยู่

Installation image

Before

After

Before

ภายนอก ปิดเก็บมุ้ง

After

ภายนอก เปิดใช้มุ้ง

CONTACT US

Please contact us via LINE, Facebook Messenger, or email form.

วิธีการวัดขนาด

ประตูและหน้าต่าง

วิธีการวัดขนาดของหน้าต่าง

ต้องมีการตรวจสอบบริเวณที่จะติดตั้ง รวมถึงขนาดของด้านสูงและด้านกว้าง

(ข้อควรระวัง) ของหน้าต่าง บางกรณีอาจมีการโค้ง, โยก, งอไม่ได้ระดับ ให้วัดขนาดความกว้าง ความยาว อย่างน้อยทั้ง 3 ระดับ (1-6) ดังภาพ


เงื่อนไขการติดตั้ง

1. การติดตั้งด้าน (A) ต้องมีพื้นที่มากกว่า 54 มม. ขึ้นไป

2. บานหน้าต่างที่มีมือจับเปิด-ปิด ในขั้นตอนการติดตั้งต้องไม่มีสิ่งใดกีดขวาง

3. ส่วนฐานด้านล่างต้องได้ระดับแนวราบ

วิธีการวัดขนาดของประตู

ต้องมีการตรวจสอบบริเวณที่จะติดตั้ง รวมถึงขนาดของด้านสูงและด้านกว้าง

(ข้อควรระวัง) ของประตู บางกรณีอาจมีโค้ง, งอไม่ได้ระดับ ให้วัดขนาดความกว้าง ความยาว อย่างน้อยทั้ง 3 ระดับ (1-6) ดังภาพ


เงื่อนไขการติดตั้ง

1. การติดตั้งด้าน (A) ต้องมีพื้นที่มากกวา 54 มม. ขึ้นไป

2. กรณีบานประตูมีโช๊ค ให้ใช้อุปกรณช่วยเสริม

3. หลังจากติดตั้งต้องไม่ไปขัดขวาง มือจับ, ธรณีประตู เป็นต้น

4. ส่วนฐานด้านล่างต้องได้ระดับแนวราบ

วิธีการวัดขนาดของหน้าต่าง

CONTACT US

Please contact us via LINE, Facebook Messenger, or email form.

Contact with us on LINE

Contact with us on Messenger

Mark is required contents

  • Name

  • EMAIL

  • TEL

  • Interest products

  • Your inquiry

  Contact us