นโยบายการใช้คุกกี้

 1. ความหมายของคุกกี้

  คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การใช้งานของท่าน โดยคุกกี้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริษัทในฐานะผู้สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 2. ประโยชน์ของคุกกี้

  คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์ เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบออกซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 3. การใช้งานคุกกี้

  บริษัท นิชโช เอเซีย (ไทยแลนด์ ) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ได้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ https://nisshoasia.co.th/ (“เว็บไซต์”) หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของบริษัท ท่านจะได้รับคุกกี้ของเราและคุกกี้จะถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน โดยคุกกี้ที่เราใช้แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์จากจำนวนการเข้าชมและจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีการดำเนินการวิเคราะห์เว็บเพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้งาน และเราจะใช้ข้อมูลนั้นในการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานหรือระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุชื่อ (กล่าวคือ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านอีกทั้งไม่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในนั้น อาทิ ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสถิติเท่านั้น โดยปัจจุบันบริษัทได้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ดังนี้

   ชื่อคุกกี้ แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ อายุการใช้งาน
   _ga Google ใช้สำหรับการจัดทำสถิติการใช้งานเว็บไซต์ 2 ปี
   _gat Google ใช้สำหรับการจำกัดจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ (Throttle Request Rate) 1 วัน
   _gid Google ใช้สำหรับการจัดทำสถิติการใช้งานเว็บไซต์ 1 วัน
  2. คุกกี้เพื่อการโฆษณาพฤติกรรม/เพื่อการกำหนดเป้าหมาย (Behavioral Advertising/Targeting Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะได้รับการติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อทำการบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์และลิงค์ที่ท่านเข้าชมและติดตาม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการปรับเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้ตรงกับความสนใจของท่าน ปัจจุบันบริษัทมีการใช้คุกกี้ประเภทนี้ดังนี้

   ชื่อคุกกี้ แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ อายุการใช้งาน
   _fbp Facebook ใช้สำหรับการทำโฆษณาและการตลาด 2 ปี
   fr Facebook ใช้เพื่อช่วยให้การโฆษณาตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณาได้ 3 เดือน
   IDE Google (DoubleClick) ใช้ติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าชมภายหลังการรับชมวิดีโอ/โฆษณา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณา. 1 ปี
   test_cookie Google ใช้สำหรับการทดสอบคุกกี้ในแต่ละเบราว์เซอร์ 1 วัน
   _gcl_au Google ใช้เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์และแพลตฟอร์มภายนอกสำหรับการโฆษณาและการตลาด 3 เดือน
   ads/ga-audiences Google ใช้สำหรับการทำโฆษณาและการตลาดสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เมื่อมีการปิดเบราว์เซอร์ (Session)

   ทั้งนี้ สำหรับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของ Google และ Facebook เข้าชมได้ที่ https://policies.google.com/privacy และ https://www.facebook.com/policies/cookies/

   โดยบริษัทจะใช้คุกกี้เหล่านี้ให้สอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของประกาศดังกล่าวได้ที่ https://nisshoasia.co.th/th/cookies-policy-th

 4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

  ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) หากท่านประสงค์ถอนการติดตามจาก Google และ Facebook สามารถเข้าชมวิธีการได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other อย่างไรก็ตามการใช้งานและเข้าถึงฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัท และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามท่านตกลงและเข้าใจดีว่าเป็นหน้าที่ของท่านในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้เป็นครั้งคราว

 6. การติดต่อ

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 02-115-2407 หรือผ่านช่องทางแบบฟอร์มของเรา

CONTACT US

Please contact us via LINE, Facebook Messenger, or email form.

Contact with us on LINE

Contact with us on Messenger

Mark is required contents

  • Name

  • EMAIL

  • TEL

  • Interest products

  • Your inquiry